Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
Údaj o odpovědnosti
    Libuše Hofrichterová, Jarmila Müllerová, Jan Suchý
Další názvy
    Geophysical prospecting of Čeřeniště locality
Autor
    Hofrichterová, Libuše
    Müllerová, Jarmila
    Suchý, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 73-81
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    bazanit
    měření geoelektrické
    měření magnetické
    měření radiometrické
    sesuv
    stabilita svahu
    stabilitní výpočty
    stratovulkán
    tuf
    tufit
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    Čeřeniště (Ústí nad Labem)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Čeřeniště
    Geofyzikální
    Lokalitě
    Průzkum
Abstrakt (anglicky)
   In the present article application of geophysical methods for investigation of deep slope deformation in Čeřeniště (Litoměřice) locality is evaluated. The aim of research in analysis of causes, mechanisms and development of deep slope failure in Central Bohemia neovolcanic region. Based on geological engineering and geophysical survey the failured slope was subdivided in two basic parts. In its upper part block-type slope deformations occur connected with loosening and movement of rigid basalt nappe along more plastic positions of tuffs and tuffites. The lower part of slope is affected by active or potential slips of weathering sheet of tuffs and tuffites
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012