Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
Další názvy
    Geophysical survey of old mining remnants at Lukavice near Chrudim
Autor
    Blecha, Vratislav
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Rambousek, Petr
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    8
Rok
    2007
Výraz tezauru
    geophysics
    gravity survey
    old mining remnants
    seismic survey
Klíčové slovo
    Chrudimi
    Důlní
    Geofyzikální
    Lukavici
    Pozůstatků
    Průzkum
    Staré
    Těžby
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický a seismický průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chraudimi
Abstrakt (anglicky)
   Gravity and seismic surveys of old mining remnants at Lukavice near Chrudim
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012