Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008.
Další názvy
    Geophysical survey of the abandoned premonstrate canonia in Louňovice pod Blaníkem. Preliminary results in 2008.
Autor
    Brych, Vladimír
    Dragoun, Zvonimír
    Křivánek, Roman
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2009
Zdrojový dokument - monografie
    Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace.
Poznámky
    Počet výtisků: 250
Výraz tezauru
    geophysical survey
    monastery
    Vladislav II.
Klíčové slovo
    2008
    Blaníkem
    Geofyzikální
    Kanonie
    Louňovicích
    Premonstrátek
    Průzkum
    Předběžné
    Roce
    Výsledky
    Zaniklé
Abstrakt (česky)
   Kapitola v knize shrnuje výsledky geofyzikálního průzkumu v areálu zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Nový nedestruktivní průzkum doplnil informace k vymezení i výkladu lokality již dříve zkoumané záchranným archeologickým výzkumem.
Abstrakt (anglicky)
   Chapter in book summarized results of geophysical survey of abandoned premonstrate canonia in Louňovice pod Blaníkem. New non-destructive survey amended information about separation and interpretation of site which was earlier observed by rescue archaeological excavation.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012