Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
Další názvy
    Geophysical research on volcanic bodies geometry in the area between the towns of Jičín and Turnov (Bohemian Paradise)
Autor
    Rapprich, Vladislav
    Skácelová, Zuzana
    Valenta, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    4
Rok
    2011
Výraz tezauru
    magnetic survey, gravity survey, basanite, dyke, Bohemian Paradise
Klíčové slovo
    Český
    Geofyzikální
    Jičínem
    Oblasti
    Ráj
    Těles
    Turnovem
    Tvaru
    Vulkanických
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Geofyzikální průzkum byl zaměřen na vymezení špatně odkrytých těles kenozoických bazanitů v údolí Libuňky mezi Turnovem a Jičínem. Tvary bazanitových těles byly zjištěny na základě magnetometických měření. Některé žíly mají normální magnetickou polaritu, jiné reverzní, a vyskytují se také žíly s doménami obou polarit. Při magnetometrickém průzkumu byla identifikována 1100 m dlouhá bazanitová žíla u Újezdu pod Troskami. Kombinace magneto- a gravimetrie byla použita při výzkumu kruhové deprese u Semínovy Lhoty. Maarový původ tohoto útvaru byl na základě naměřených dat vyloučen.
Abstrakt (anglicky)
   Geophysical research on volcanic bodies geometry in the area between the towns of Jičín and Turnov (Bohemian Paradise)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014