Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
Údaj o odpovědnosti
    Ĺudovít Kucharič, Pavol Grecula, Marián Hojnoš
Další názvy
    Geophysical indications of ore veins in the north-eastern part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
Autor
    Grecula, Pavol
    Hojnoš, Marián
    Kucharič, Ľudovít
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 3
Strany
    s. 237-244
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    anomálie
    geofyzikální průzkum
    ložisko žilné
    merkurometrie
    metody termické
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    procesy geodynamické
    žilník
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    časti
    Geofyzikálne
    Indikácie
    Rudohoria
    Severovýchodnej
    Spišsko-gemerského
    Typu
    Zrudnenia
    žilného
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012