Podrobnosti záznamu

Název
    Geografická analýza polomů na Šumavě po orkánu Kyrill
Autor
    Klimánek, M.
    Kolejka, Jaromír
    Mikita, T.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Spisy Zeměpisného sdružení
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 1
Strany
    s. 1-4
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Geographical analysis of windfalls in Šumava Mts. after orcane Kyrill
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geostatistics
    GIS
    windfall
Klíčové slovo
    Analýza
    Geografická
    Kyrill
    Orkánu
    Po
    Polomů
    Šumavě
Abstrakt (česky)
   V noci z 18. na 19. ledna 2007 postihl velké části Šumavy orkán Kyrill. Po obou stranách státní hranice úplně nebo částečně poškodil desítky km2 lesních porostů ve všech zónách NP Šumava a NP Bayerischer Wald. Pro analýzu porostů v prostoru působení orkánu Kyril bylo vybráno testovací území Prášilsko s rozlohou kolem 70 km2. Z výsledků geografické analýzy rozložení polomů vyplývá, že vznik polomů sice je do jisté, avšak omezené míry ovlivněn stanovištními podmínkami porostů společně (tj. kombinovaně, nikoliv každou vlastností zvlášť) a biotickými vlastnostmi porostů, rozhodující roli v působení škod hraje vlastní chování větru, jehož popis a prognóza zůstává dlouhodobým úkolem aplikované vědy.
Abstrakt (anglicky)
   In January 2007, large areas of the Šumava mountain range was affected by hurricane named Kyrill, which caused wind damages to forest stands on several tens of square kilometres. Forest management needs basic data both for the short-term decision-making during the removal of damages, and for long-term measures that would mitigate the risk of windthrows in the future. Czech forestry is well equipped with the cartographic documentation of various kinds on forest stands and their environment. In addition, there are thematic maps available on geological structure, soils outside the forest stands, relief, etc. in analogue or digital forms provided by other organizations. The ample territorial documentation was after the Kyrill hurricane added windthrow maps with the intensity of damage in three categories.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012