Podrobnosti záznamu

Název
    Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001)
Autor
    Klapka, Pavel
    Martinát, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Opera Corcontica
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 42
Strany
    s. 139-152
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Geographical Analysis of Selected Population and Settlement Characteristics of the Giant Mountains (1850-2001)
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Giant Mountains
    population
    settlement
    spatiotemporal comparison
Klíčové slovo
    1850-2001
    Analýza
    Charakteristik
    Geografická
    Krkonoš
    Populačních
    Sídelních
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá vybranými populačními a sídelními charakteristikami, jejich prostorovou a časovou dynamikou v oblasti Krkonoš. Hledá souvislosti mezi jednotlivými kvantitativními a kvalitativními charakteristika obyvatelstva pohoří. V závěru jsou naznačeny hlavní možnosti dalšího výzkumu v oblasti geografi e obyvatelstva a sídel.
Abstrakt (anglicky)
   Our contribution deals with selected population and settlement characteristics, their spatial and temporal dynamics in the Giant Mountains (Krkonoše in Czech). It seeks links among particular quantitative and qualitative population characteristics. Main research directions of population and settlement geography are outlined in the conclusion.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012