Podrobnosti záznamu

Název
    Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Frýdek-Místek
Autor
    Martinát, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Časovo-priestorové aspekty tranformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
Strany
    s. 26-31
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Transformation of agriculture in the Frýdek-Místek district: geographical aspects
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    agriculture
    Frýdek-Místek district
    less favouriste areas
Klíčové slovo
    Aspekty
    Frýdek-Místek
    Geografické
    Okrese
    Transformace
    Zemědělství
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá vybranými aspekty geografie zemědělství okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. V úvodní části je sledováno vymezení zemědělských výrobních oblastí (ZVO), méně příznivých oblastí (LFA) v území a cena zemědělské půdy. Jádrem příspěvku je analýza struktury zemědělských podnikatelů zmiňovaného okresu v transformačním období. Na závěr jsou hodnoceny perspektivy zemědělství z hlediska budoucího zapojení do evropských struktur.
Abstrakt (anglicky)
   The objective of my article is to analyse the chosen geographical aspects of agriculture of the Frýdek-Místek district in Moravskoslezský Region. The first part deals with the delimitation of the areas of agricultural production, the less favourite areas and the price of agricultural land. The main feature is devoted to description of the structure of agricultural enterprises in this district, especially after the year of 1989. In the end the development opportunities of agriculture in Frýdek-Místek district are indicated.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012