Podrobnosti záznamu

Název
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
Další názvy
    Geology of the northern slope of the Šahy Antiform
Autor
    Elečko, Michal
    Fordinál, Klement
    Holcová, Katarína
    Konečný, Vlastimil
    Kováčik, Martin
    Maďar, Dalibor
    Milička, Ján
    Pereszlényi, Miroslav
    Vass, Dionýz
Jazyk
    sla
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické práce, Správy
Svazek/č.
    Roč. 113, č. 113
Strany
    81
Rok
    2007
Výraz tezauru
    geology
    geophysics
    Miocene
    Oligocene
    paleontology
    South Slovak Basin
Klíčové slovo
    Antiformy
    Geológia
    Severného
    Svahu
    šahanskej
Abstrakt (anglicky)
   The brown coal prospection, geophysical, sedimentological and paleontological study gave new data about geology of pre-cenozoic basament and development of the Oligocene and Miocene marine basins in the area of the Šahy Antiform.
Abstrakt (ostatní)
   Na základe vrtnej uhoľnej prospekcie, geofyzikálneho, sedimentologického a paleontologického výskumu bola monograficky spracovaná geologická stavba predterciérneho podlažia a oligocénnych a miocénnych sedimentov šahanskej antiformy.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012