Podrobnosti záznamu

Název
    Geological history of the Královský Hvozd Unit (KHU), at the northernmost margin of Šumava Mts. - recent knowledge
Další názvy
    Geologická historie jednotky královského hvozdu, na nejsevernějším okraji Šumavy - současný stav poznání
Autor
    Babůrek, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis
Svazek/č.
    Roč. 11, č. zima
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Moldanubicum, medium grade metamorphism, medium pressure metamorphism, high pressure metamorphism, micaschists, phyllites
Klíčové slovo
    Geological
    History
    Hvozd
    KHU
    Knowledge
    Královský
    Margin
    Mts
    Northernmost
    Recent
    Šumava
    Unit
Abstrakt (česky)
   Dva paralelní horské hřbety nejsevernějšího okraje Šumavy tvoří jednotku Královského hvozdu (Český masiv, moldanubikum). Tato jednotka je budována méně metamorfovanými horninami než zbytek moldanubika. Obecně její svory a fylity nedosáhly ani sillimanitové isogrády. Takto mohly být studovány různé metamorfní facie: například střednětlaká (barovienská), velmi nízkotlaká (téměř kontaktní), a dokonce na nejsevernějším okraji jednotky vysokotlaká nízkoteplotní metamorfní facie.
Abstrakt (anglicky)
   The two parallel mountain ridges at the northernmost margin of Šumava Mts. is called Královský Hvozd Unit (Bohemian Massif, Moldanubicum). It is built up by less metamorphozed rocks than the rest of Moldanubicum. In general, micaschists and phyllites of this unit did not reach the sillimanite isograd. Hence, different metamorphic facies can been studied here: e.g. medium pressure (Barrovian) metamorphism, very low pressure (almost contact) metamorphism, and even in the northernmost margin of the unit high pressure low temperature facies is preserved.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014