Podrobnosti záznamu

Název
    Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia and its structure
Další názvy
    Geologická interpretace podrobného tíhového mapování granulitového komplexu v jižních Čechách a jeho struktura
Autor
    Šrámek, Josef
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 3
Strany
    17
Rok
    1999
Výraz tezauru
    detailed gravity survey, granulite complex of southern Bohemia, structural setting of granulites, Moldanubian Zone
Klíčové slovo
    Bohemia
    Complex
    Detailed
    Geological
    Granulite
    Gravity
    Interpretation
    Southern
    Structure
    Survey
Abstrakt (česky)
   Detailní gravimetrické mapování v měřítku 1:25 000 a využití stávajících dat umožnilo sestavení tíhové mapy 1:100 000 celého granulitového komplexu. Pět granulitových těles má rozdíly v úhrnné hustotě v závislosti na poměrném zastoupení ultrabazických, bazických a převládajících felsických granulitů a na strukturní mocnosti jednotlivých těles. Tělesa tvořená kyselými granulity téměř bez podílu bazických hornin se projevují jako výrazné gravimetrické anomálie, příznivé pro odvození tíhových řezů.
Abstrakt (anglicky)
   Detailed gravimetric survey at a scale of 1:25 000 and use of existing data served as basis for derivation of 1:100 000 gravity map of the whole granulite complex. The five granulite massifs show differences in integrated density depending on the ratio of ultrabasic, basic rocks and the predominating felsic granulites and the structural thickness of individual bodies. Acidic granulite masses (nearly) free of basic intercalations are seen as prominent negative anomalies and are useful for calculation of gravity model sections.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014