Podrobnosti záznamu

Název
    Geological structure of the eastern part of the Bohemian Massif. Phanerozoic sedimentary cover
Autor
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Kováč, M. & Plašienka, D. (eds.), Geological structure of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif
Poznámky
    Počet výtisků: 200
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    eastern margin
    geological structure
Klíčové slovo
    Bohemian
    Cover
    Eastern
    Geological
    Massif
    Phanerozoic
    Sedimentary
    Structure
Abstrakt (anglicky)
   The eastern margin of the Bohemian Massif is represented predominantly by the Moravo-Silesian region and marginally by the Moldanubian, Kutná Hora - Svratka and Central Bohemian (Bohemic)Regions. All the regions are briefly characterized including their Phanezoroic sedimentary cover and post-Hercynian tectonic evolution.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012