Podrobnosti záznamu

Název
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jitka Mikšová, Ivan Barnet
Autor
    Barnet, Ivan
    Barnet, Ivan, 1955-
    Mikšová, Jitka
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 77, č. 1
Strany
    10
    s. 13-22
Rok
    2002
Poznámky
    8 obr., 39 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    ekologie člověka
    geologie environmentální
    mapy geofaktorů životního prostředí
    program
    radioaktivita
    radon
    rizika geologická
    riziko radonové
    uran
    zirkon
Výraz tezauru
    Environmental geology, environment, radioactivity, uranium,radon, zirconium,geological hazards, environmental maps, radon risk maps, National Radon Programme
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Czech
    Geological
    National
    Programme
    Radon
    Republic
    Support
Abstrakt (anglicky)
   The report summarizes the results of geological research according to the Czech Radon Programme, sources of radon in bedrock, methods and instruments, radon risk mapping, relationship between soil gas radon and indoor radon concentration.

   Radon 222Rn release from bedrock contributes substantially to the internal irradiation of the human body. The negative healt impact of unregulated lon-term exposure to radon has been proved in epidemiological studies. Because radon exhalation is generated by the radioactive decay from uranium-bearing rocks and soils, geological knowledge can contribute to definning the areas with enhanced radon exhalation from rocks and soils. In large plutonic rock bodies accessory minerals such as zircon or zirconium minerals in phonolites are considered to be some of the most intensive sources of radon A uniform method for soil gas radon measurements applied in the Czech Republic as well as soil data processing have enabled to construct maps of radon risk from bedrock in various scales. Different approaches to the constructing of the maps are discussed in the paper. The prediction of radon maps is illustrated using comparison of indoor radon measurements and bedrock radon data.
   Detailed radon risk maps primarily serve for locating the indoor radon detectors, which, consequently, leads to advancing the detection of existing dwellings, which have exceeded indoor radon guidance level and their mitigation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    10. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014