Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř, Jiří Otava, Pavla Petrová, Lilian Švábenická
Další názvy
    Geological documentation of the railway cut west of Bělotín (Moravian gate)
Autor
    Havíř, Josef, 1970-
    Otava, Jiří, 1950-
    Petrová, Pavla, 1972-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 18-23
Rok
    2004
Poznámky
    3 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    baden
    Foraminifera
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    miocén
    nannofosílie
    odkryv umělý
    paleoekologie
    paleolimnologie
    příkrov
    rozvodí
    sedimenty klastické
    tektonika kompresní
    tektonika vrásová
    těžké minerály
    vrásnění alpinské
    zvrstvení rytmické
Geografické jméno
    Bělotín (Přerov, Hranice)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    25-123
    Bělotína
    Brána
    Dokumentace
    Geologická
    Hranice
    Koridoru
    Moravská
    Západně
    Zářezu
    železničního
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012