Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána)
Další názvy
    Geological documentation of the railway cut west of Bělotín (Moravian gate)
Autor
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
    Petrová, Pavla
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Svazek/č.
    Roč. 11, č. září
Strany
    6
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Quaternary, Lower Badenian, tectonics, provenance
Klíčové slovo
    Bělotína
    Brána
    Dokumentace
    Geologická
    Koridoru
    Moravská
    Západně
    Zářezu
    železničního
Abstrakt (česky)
   Rytmicky ukládané písky a jíly spodního bádenu byly postiženy vrásněním (asymetrické vrásy Xm řádu a severní vergence), poté částečně erodované a překryté oblázky, které byly deponované pravděpodobně v divokých tocích.
Abstrakt (anglicky)
   Geological documentation of the railway cut west of Bělotín (Moravian gate)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014