Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Dohnal, Zdeněk Jáně, Jaroslav Kněz, Petr Novák
Další názvy
    Geological interpretation of the geophysical research on the Labská louka in Krkonoše Mts. (2000 - 2001)
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Novák, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 176-178
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    granitoidy
    interpretace
    krkonošsko-jizerský pluton
    měření geoelektrické
    měření magnetické
    měření radiometrické
    prospekce geofyzikální
    tundra
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krkonoše-Labská louka
Klíčové slovo
    03-23
    2000
    2001
    Etapa
    Geofyzikálního
    Geologická
    Harrachov
    Interpretace
    Krkonoších
    Labské
    Louce
    Průzkumu
Abstrakt (anglicky)
   Within the framework of the project "The complex analysis of the long term changes of Krkonoše tundra" the geophysical research is being realized in the Labská louka area. In the period 2000-2001 the aim of the exploration was to specify the tectonic pattern of the territory under study together with locating possible magnetic bodies. An area of 700 x 700 m in the northeastern part of the Labská louka was explored by means of geoelectrical methods (pole-dipole/dipole-pole resistivity profiling, electromagnetic profiling, very lo frequency method) and magnetic method. Two sectors with anomalous magnetic field were studied in detail by application of magnetometry, gamma-spectrometry and susceptibility measurements. The locality lies within the Krknoše-Jizera granite massif and its bedrock is formed by medium- to fine-grained biotite granite. The geophysical research proved the block pattern of the study area with conductive tectonic faults NW-SE, N-S and WNW-ESE.
   These faults determine separate blocks of high resistivities. The extremely high resistivities (over 10 000 m) can be attributes to coarse granite regolith with absence of conductive clay minerals and markedly low mineral content in saturating water. The linear zone of magnetic anomalies in NW represents probably presence of a narrow ore vein (with pyrrhotine), the more extensive magnetic anomalies in NE can be produced by small basic volcanic bodies o their weathering products (with magnetite)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012