Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Opletal, Štěpánka Mrázová, Ottomar Krentz, Harrald Walter, Hermann Brause, Klaus Hoth, Wieslaw Kozdrój, Zbygniew Cymerman
Další názvy
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze has been published
Autor
    Brause, Hermann
    Cymerman, Zbygniew
    Hoth, Klaus
    Kozdrój, Wiesław
    Krentz, Ottomar
    Mrázová, Štěpánka
    Opletal, Mojmír
    Walter, Harrald
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 66-68
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    granitoidy
    horniny sedimentární
    mapa geologická
    metamorfika
    saxothuringikum
    sudetské svrchní paleozoikum
    vysvětlivky textové
    západosudetská oblast
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Polsko - jihozápad
    SRN-Sachsen
Klíčové slovo
    1:100
    000
    Geologická
    Lausitz-Jizera-Karkonosze
    Mapa
    Vysvětlivkami
    Vyšla
Abstrakt (anglicky)
   New Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sedments) has been published. The map with Comments has been produced by cooperation of the Geological Survey of Germany (Saxony), Poland and the Czech Republic. The map covering 20 000 km2 is situated near the borders of these three countries. The area of the map is built up geologically mainly by several units of Luigicum. They are sedimentary, metamorphic and igneous rocks of Neoproterozoic to Carboniferous age and rare covered by platform sediments of Permian to Cretaceous ages. Tertiary volcanics are the youngest rocks in the map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012