Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Stráník, Pavel Čtyroký, Pavel Havlíček
Další názvy
    Die geologische Vergangenheit der Pollauer Berge
Autor
    Čtyroký, Pavel
    Havlíček, Pavel
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Geologie
Svazek/č.
    Roč. 49
Strany
    s. 5-32
Rok
    1999
Poznámky
    10 obr., 9 pl., 4 s.bibl.
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mesozoikum
    ochrana přírody
    paleogeografie
    příkrov
    sedimentologie
    tektogeneze
    terciér
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Pavlovské vrchy
Klíčové slovo
    Geologická
    Minulost
    Pavlovských
    Vrchů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012