Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická minulosti Dražovic a jejich okolí
Další názvy
    Geological history of Dražovice and its surroundings
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2000
Zdrojový dokument - monografie
    Dražovice v minulosti a dnes
Výraz tezauru
    Kachlík
Klíčové slovo
    Dražovic
    Geologická
    Minulosti
    Okolí
Abstrakt (česky)
   Přehled geologického vývoje okolí Dražovic od prekambria až do recentu. Zahrnuje formování Brunovistulika, variského a alpinského orogénu a vývoj platoformního pokryvu.
Abstrakt (anglicky)
   Geological history of the Dražovice and adjacent areas since Precambrian to Recent. Icludede formation of the Brunovistulicum block, varican and alpine orogenic processes and development of the platform cover.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012