Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
Autor
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
    Rybář, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Strany
    s. 25-26
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geological structure of the territory of Moravia as a conditioning phenomenon of landslides movements
    Rozsah: 1 s.
Předmětová kategorie
    geomorphology
Klíčové slovo
    Fenomén
    Geologická
    Jako
    Moravy
    Podmiňující
    Pohybů
    Sesuvných
    Stavba
    území
Abstrakt (česky)
   Extrémní srážky na severní Moravě v roce 1997 podmínily aktivaci a vznik svahových pohybů ve flyšových horninách. Speciální výzkum je věnován získání a hodnocení informací o vlastnostech a mechanismu svahových pohybů v modelových územích Vsetínska a Zlínska
Abstrakt (anglicky)
   The severe rainfalls in the northern Moravia in 1997 triggered slope movements recorded particulary in the flysch rocks. The special research is devoted to gather and evaluate a information about features and mechanism of slope movements in the model area of Vsetín and Zlín Districts
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012