Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
Údaj o odpovědnosti
    Elena Kaličiaková, Michal Kaličiak
Další názvy
    Geological structure and metallogenesis of the Šťavica stratovolcano (Slanské vrchy Mts. Eastern Slovakia)
Autor
    Kaličiak, Michal, 1944-
    Kaličiaková, Elena
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 4
Strany
    s. 319-324
Rok
    1990
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    andezit
    metalogeneze
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy barevných kovů
    Slanské vrchy
    struktury hornin a minerálů
    vlastnosti magnetické
    vulkán
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Východoslovenský kraj
Klíčové slovo
    Geologická
    Metalogenéza
    Slanské
    Stavba
    Stratovulkánu
    Šťavica
    Vrchy
Abstrakt (česky)
   V průběhu dosavadních geologických prací byly získány základní poznatky o geologické stavbě stratovulkánu a charakteru mineralizace. Polymetalická mineralizace zatím nemá praktický průmyslový význam, i když je pravidlem, že v centrálních partiích vulkanických struktur se soustřeďuje intruzívní a hydrotermální aktivita vedoucí ke vzniku ložisek. Poznání tektonických, látkových, vulkanologických a dalších faktorů s použitím komplexních geologických, geofyzikálních a geochemických metod výzkumu povede k efektivnímu vyhledávání sulfidické mineralizace v této oblasti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012