Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
Další názvy
    Geology of the surrounding of the Sebaco depression, middle Nicaragua
Autor
    Baldík, Vít
    Baroň, Ivo
    Čáp, Pavel
    Havlíček, Pavel
    Novotný, Roman
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    natural hazards, Geology, Quaternary, fluvial, lacustrine and slope sediments, alluvial fans
Klíčové slovo
    Deprese
    Geologická
    Nikaragua
    Okolí
    Sebacké
    Stavba
    Střední
Abstrakt (česky)
   Sebacká pánev je vnitrohorskou depresí tercierního stáří.Kvartérní sedimenty ji vyplňují v mocnosti 80-100 140) m.Ústí do ní výplavové rozsáhlé kužele o mocnosti sedimentů 10-15 m (Sebaco, Trinidad).
Abstrakt (anglicky)
   Geology of the surrounding of the Sebaco depression, middle Nicaragua
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014