Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Geology of the surroundings of the Great Moravian political centre Břeclav-Pohansko
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 71-73
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 7 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    geologie regionální
    historie
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    lokalita archeologická
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    záplavová niva
Geografické jméno
    Břeclav-Pohansko
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    34-23
    Břeclav
    Břeclav-Pohansko
    Centra
    Geologická
    Mocenského
    Okolí
    Stavba
    Velkomoravského
Abstrakt (anglicky)
   In the surroundings of the Great Moravian site Břeclav-Pohansko the aeolian of the Great Moravian site Břeclav-Pohansko the aeolian sand overlying the Upper Pleistocene fluvial gravel and sand of the Morava River valley terrace shows features typical for this area. The sand dunes are dated to Late Glacial and have been proved traces of Mesolithic to Slavonic settlements. The youngest Holocene is represented by overbank silts and loams (flood loams)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012