Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
Údaj o odpovědnosti
    Josef Halíř, Míla Pletichová
Další názvy
    Geological and hydrogeological conditions in the Lukovský stream valley before Radovesice dump building
    Geologische und hydrogeologische Verhältnisse im Tal des Baches Lukovský vor der Aufschüttung des Kippenkörpers von Radovesice
Autor
    Halíř, Josef
    Pletichová, Míla
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 28-31
Rok
    2010
Poznámky
    1 obr.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    504.4
    55(1)
    553.9
    556
Skupina konspektu
    504
    553
    556
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    hladina podzemní vody
    hydrogeologie
    krušnohorské krystalinikum
    kvartér Českého masivu
    monitoring
    odval
    rekultivace
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    Čechy severozápadní (Česko)
    Radovesická výsypka (Teplice, Bílina)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Klíčové slovo
    Geologické
    Hydrogeologické
    Lukovského
    Nasypáním
    Poměry
    Potoka
    Radovesické
    Tělesa
    údolí
    Výsypky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 9. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012