Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
Údaj o odpovědnosti
    Karel Mach
Další názvy
    Geological aspects of occurrence of hard places at open-pit quarry Bílina
    Geologische Aspekte der Festgesteinslagenvorkommen auf dem Tagebau Bílina
Autor
    Mach, Karel, 1964-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 55-63
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    kontrola mechanická
    materiál překonsolidovaný
    nadloží
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Velkolom Bílina (Teplice)
Klíčové slovo
    Aspekty
    Bílina
    Geologické
    Lomu
    Pevných
    Poloh
    Povrchovém
    Výskytu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012