Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
Údaj o odpovědnosti
    Karel Mach
Autor
    Mach, Karel, 1964-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 11
Strany
    s. 18-20
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    kontrola litologická
    kontrola mechanická
    kontrola stratigrafická
    materiál překonsolidovaný
    nadloží
    severočeská pánev
    technologie
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    Bílina (Teplice, Bílina)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Aspekty
    Bílina
    Geologické
    Hornin
    Lomu
    Povrchovém
    Rozpojitelných
    Těžko
    Výskytu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012