Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
Další názvy
    Geological mapping - a tool for obtaining knowledge of geological structure and geological evolution in the Křivoklátsko Protected Landscape Area
Autor
    Stárková, Marcela
    Vorel, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bohemia centralis
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 1
Strany
    12
Rok
    2011
Výraz tezauru
    geological maps, Křivoklátsko Protected Landscape Area, geological sructure, Neoproterozoic, Paleozoic
Klíčové slovo
    CHKO
    Geologické
    Geologického
    Křivoklátska
    Mapování
    Nástroj
    Oblasti
    Poznání
    Stavby
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   CHKO Křivoklátsko je region s významnými krajinými prvky a ekosystémem. Různorodost tohoto území je dána hlavně geologickou stavbou. Česká geologická služba se sídlem v Praze se zabývá geologickým mapováním CHKO v měřítku 1 : 25 000 od roku 2002. V tomto roce byly 4 mapové listy: 12-143 Rakovník, 12-144 Lány, 12-322 Hudlice a 12-321 Panoší Újezd spolu s textovými vysvětlivkami, legendou, litostratigrafickým schematem a geologickým řezem dokončeny, digitalizovány a připraveny k tisku.
Abstrakt (anglicky)
   Geological mapping - a tool for obtaining knowledge of geological structure and geological evolution in the Křivoklátsko Protected Landscape Area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014