Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Opletal, Marie Adamová
Další názvy
    Geological mapping of the Lusatian Massif in the Šluknov area on a scale of 1:25 000
Autor
    Adamová, Marie
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 62-66
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    dajka
    geologie regionální
    granitoidy
    lužický pluton
    mapa geologická
    petrogeneze
    tektonika
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lužické hory
    SRN-Sachsen
Klíčové slovo
    1:25
    02-21
    02-22
    02-24
    000
    Bor
    Dolní
    Geologické
    Lužického
    Mapování
    Masivu
    Měřítku
    Nový
    Poustevna
    Šluknovsku
    Varnsdorf
Abstrakt (anglicky)
   Geological mapping in the scale 1:25 000 of the Šluknov area has been proceeding since 1998 and was finished in the year 2002. The mapping and geochemical study of Lusatian granitoid complex show that boundaries of various granitoids are mostly tectonic. Petrographical and geochemical data indicate a gradual sequence from Lusatian granodiorite (the Herrnhut type) over the Václavice granodiorite (to granite) and the Brtníky granite to the Rumburk granite. The Neoproterozoic to very early Cambrian Lusatian granodiorites may be interpreted as pre-plate collision and post-collision uplift granitoids. Other Cambrian to Ordovician granitoids are rather syn-collisional up to post-orogenicGeological mapping in the scale 1:25 000 of the Šluknov area has been proceeding since 1998 and was finished in the year 2002. The mapping and geochemical study of Lusatian granitoid complex show that boundaries of various granitoids are mostly tectonic.
   Petrographical and geochemical data indicate a gradual sequence from Lusatian granodiorite (the Herrnhut type) over the Václavice granodiorite (to granite) and the Brtníky granite to the Rumburk granite. The Neoproterozoic to very early Cambrian Lusatian granodiorites may be interpreted as pre-plate collision and post-collision uplift granitoids. Other cambrian to Ordovician granitoids are rather syn-collisional up to post-orogenic.Geological mapping in the scale 1:25 000 of the Šluknov area has been proceeding since 1998 and was finished in the year 2002. The mapping and geochemical study of Lusatian granitoid complex show that boundaries of various granitoids are mostly tectonic. Petrographical and geochemical data indicate a gradual sequence from Lusatian granodiorite (the Herrnhut type) over the Václavice granodiorite (to granite) and the Brtníky granite to the Rumburk granite.
   The Neoproterozoic to very early Cambrian Lusatian granodiorites may be interpreted as pre-plate collision and post-collision uplift granitoids. Other cambrian to Ordovician granitoids are rather syn-collisional up to post-orogenic.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012