Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v r. 2001
Další názvy
    Peport on geological mappingof the Miocene and Quaternary sediments on the map sheets 34-241 Holíč and 34-243 Tvrdonice in 2001
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Neogene and Quaternary sediments, mapping, lithostratigraphy, Vienna Basin
Klíčové slovo
    34-241
    34-243
    2001
    Geologické
    Holíč
    Kvartérních
    Listů
    Mapování
    Miocenních
    Sedimentů
    Tvrdonice
    území
Abstrakt (česky)
   Mapované území je součástí Dolnomoravského úvalu. V rámci komplexu pannonských sedimentů byly mapováním zastiženy horniny bzeneckého, dubňanského a gbelského souvrství.
Abstrakt (anglicky)
   Peport on geological mappingof the Miocene and Quaternary sediments on the map sheets 34-241 Holíč and 34-243 Tvrdonice in 2001
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014