Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Novák, Pavel Havlíček
Další názvy
    Report on the geological mapping of the Miocene and Quaternary sediments on the map sheets 34-241 Holíč and 34-243 Tvrdonice in 2001
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 57-59
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kvartér moravských úvalů
    litostratigrafie
    mapa geologická
    miocén
    pannon
    pleistocén
    sedimenty klastické
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hodonín
    Josefov (Hodonín()
    Mikulčice (Hodonín)
    Moravská Nová Ves (Břeclav)
    Tvrdonice (Břeclav)
    Týnec (Břeclav)
Klíčové slovo
    34-24
    34-241
    34-243
    2001
    Geologické
    Holíč
    Kvartérních
    Listů
    Mapování
    Miocenních
    Roce
    Sedimentů
    Tvrdonice
    území
Abstrakt (anglicky)
   The area between towns Hodonín and Tvrdonice was mapped during the geological mapping of the Czech area of the map sheets. The mapped region is a part of Dolnomoravský Graben and belongs to the following geomorphological units: Dyjsko-moravská Highland and Dyjsko-moravská Floodplain. Pannonian sediments represented by Bzenec, Dubňany and Gbely Formations together with Quaternary sediments take part in its geological structure
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012