Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Klein, Miloš Růžička
Autor
    Klein, Vladimír
    Růžička, Miloš, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 49-52
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    České středohoří
    křída-svrchní
    mapa kvartérní
    stratigrafie
Geografické jméno
    Česká Lípa
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    02-42
    Česká
    Českolipsku
    Geologické
    Lípa
    Mapování
Abstrakt (česky)
   Je uveden přehled geologických poměrů na listu 1:50 000 - Česká Lípa. Při mapování byl revidován především křídový útvar. Dále jsou charakterizovány terciérní vulkanity v sev. části území a kvartérní sedimenty, z nichž se významně uplatňují terasy Ploučnice, spraše a sprašové hlíny a deluviální sedimenty.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012