Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Zdeněk Novák, Lilian Švábenická, Michal Vachek
Další názvy
    Geological mapping on the sheets Strážnice and Mlýnky
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 33-36
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    geologie regionální
    křída
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geologická
    terciér
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Hodonín
    Strážnice (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    Geologické
    Hodonín
    Listech
    Mapování
    Mlýnky
    Strážnice
Abstrakt (anglicky)
   SE part of the study area comprises flysch deposits of the Magura group of nappes; the larger NW part is built up by Neogene sediments of the Vienna Basin. The Quaternary era is represented predominantly by aeolian sand. In the floodplain of the Morava River the fluvial sand and gravel occur, overlain ususally by finer overbank silts (flood loam). along the valley banks the alluvial fan deposits are developed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012