Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
Další názvy
    Geological mapping on the sheets Strážnice and Mlýnky
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
    Švábenická, Lilian
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Magura group of nappes, Wienna Basin, Cretaceous, Tertiary, Quaternary, geological survey, biostratigraphy
Klíčové slovo
    Geologické
    Listech
    Mapování
    Mlýnky
    Strážnice
Abstrakt (česky)
   JV část území je tvořena flyšem magurské skupiny příkrovů. SZ pak neogenními sedimenty vídeňské pánve. Z kvartérních sedimentů převažují naváté písky. V nivě Moravy povodňové hlíny a na přítocích výplavové kežely.
Abstrakt (anglicky)
   Geological mapping on the sheets Strážnice and Mlýnky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014