Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
Údaj o odpovědnosti
    David Dolejš
Další názvy
    Geology of the surroundings of Mladotice, NNW of Plzeň
Autor
    Dolejš, David
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 45-47
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    Barrandien
    geologie regionální
    intruze
    karbon
    kontaktní horniny
    kvartér
    proterozoikum
    terciér
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Manětín (Plzeň-sever)
    Plasy (Plzeň-sever)
Klíčové slovo
    11-42
    12-31
    Geologické
    Manětín
    Mladotic
    Okolí
    Plasy
    Plzně
    Poměry
    Ssz
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012