Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické výsledky dokumentace zářezů na stavbě silnice R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem
Další názvy
    Geological results of documentation of the road R48 construction between Rychaltice and Frýdek-Místek
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 1-2
Strany
    5
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Silesian Unit, Subsilesian Unit, Jurassic, Cretaceous, Paleogene
Klíčové slovo
    Dokumentace
    Frýdkem-Místkem
    Geologické
    R48
    Rychalticemi
    Silnice
    Stavbě
    Výsledky
    Zářezů
Abstrakt (česky)
   Stavba rychlostní komunikace R48 umožnila terénní pozorování geologických jednotek v oblasti mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem zakrytých rozsáhlým kvartérním pokryvem. V podslezské jednotce byla dokumentována následující souvrství/členy: 1. frýdecké s. (maastricht-spodní eocén), 3. frýdlantské s. - pestré jíly (střední eocén). 3. menilitové s. - šitbořické v. (svrchní kiscell). Dále byla zjištěna dvě souvrství slezské jenotky: 1. hradišťské s. (barrem?), 2. chlebovické v. (cenoman). V olistrostomě uvnitř chlebovických vrstev bylo mimo hojné bloky štramberských vápenců v malém vápencovém olistolitu paleontologicky prokázáno oxforské stáří na základě foraminifer.
Abstrakt (anglicky)
   Geological results of documentation of the road R48 construction between Rychaltice and Frýdek-Místek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014