Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Suk, Dušan Ďurica
Další názvy
    Geological sciences on the threshold of the third millenium
Autor
    Ďurica, Dušan
    Suk, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 3
Strany
    s. 18-23
Rok
    2001
Poznámky
    6 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    Český masiv
    geologie
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    geologie regionální
    lidské aktivity
    vědy o Zemi
    využití nerostných zdrojů
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geologické
    Prahu
    Tisíciletí
    Třetího
    Vědy
Abstrakt (anglicky)
   After a period of intense theoretical development the geological sciences constantly focused to practical problems of varied fields of human activities, e.g. environmental studies, hydrogeology, civil engineering, agriculture, military, geology of crime, useful exploitation of resources. It is necessary for this orientation to adjust first of all the training on the schools and universities and the structure of geological survey
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012