Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová, Pavel Havlíček, Pavel Mentlík
Další názvy
    Geological, geomorphological and palaeoecological research of the sediments in the Srní area
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Mentlík, Pavel, 1971-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 61-64
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
    551.7
    912
Skupina konspektu
    55
    552
    912
Předmětová skupina
    Algophytae
    datování C14
    geologie regionální
    glaciální modelace
    glaciály
    holocén
    klastické částice
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    mapa geologická
    paleoekologie
    palynologie
    reliéf
    sedimentace deluviální
    sedimentace fluviální
    sedimentace glaciální
    sedimenty organické
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Srní (Klatovy, Sušice)
Klíčové slovo
    22-33
    Geologický
    Geomorfologický
    Hory
    Kašperské
    Okolí
    Paleoekologický
    Sedimentů
    Srní
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012