Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
Další názvy
    Geological, geomorphological and palaeoecological research of the sediments in the Srní area
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Mentlík, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Quaternary, Late Cenozoic, Holocene, Late Glacial, sediments, radiocarbon dating, palynology, geomorphology, palaeoalgology, geology
Klíčové slovo
    Geologický
    Geomorfologický
    Okolí
    Paleoekologický
    Sedimentů
    Srní
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum na listu mapy 22-333 Srní začal v rámci geologického mapování v měřítku 1 : 25 000. Jezerní a rašelinné sedimenty skrývaly paleospektra (palynologie a paleoalgologie). Tato rostlinná společenstva indikovala pozdní glaciál (15 000-10 250 BP) a holocén (10 250-recent).
Abstrakt (anglicky)
   Geological, geomorphological and palaeoecological research of the sediments in the Srní area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014