Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav
Další názvy
    Geological and botanical importance of the Branické skály Nature Monument (Praha) and its recent condition
Autor
    Budil, Petr
    Kolbek, Jiří
    Vítková, Michaela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Natura Pragensis (Studie o přírodě Prahy)
Svazek/č.
    Roč. 20, č. zima
Strany
    16
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Devonian, Floristic composition, Fossils, Geomorphology, Management of vegetation, Nature conservation, Prague, Silurian, Thermophilous vegetation
Klíčové slovo
    Botanický
    Branické
    Geologický
    Památky
    Praha
    Přírodní
    Skály
    Současný
    Stav
    Význam
Abstrakt (česky)
   Ve článku je shrnut a zhodnocen geologický a botanický význam PP Branické skály (Praha 5, Braník), diskutován je současný stav přírodní památky. PP Branické skály představují především velmi významný, i když nesouvislý geologický výchoz, ve kterém jsou odkryty horniny silurského až spodnodevonského stáří. Výchoz zahrnuje i pomocný profil ke globálnímu stratotypu hranice Ludlow/Přídolí. První nálezy fosílií byly z této lokality publikovány již v roce 1770. PP Branické skály patří také k významným geomorfologickým, botanickým a zoologickým lokalitám (refugium termofilních rostlin a živočichů). Díky její pozici uvnitř Prahy je také často navštěvována turisty. V současnosti je tato lokalita ohrožována drobným skalním řícením, což upomíná na nutnost řešit v rámci péče i inženýrsko-geologické aspekty. Diskutována je skladba flóry, charakteristika vegetace a geologie PP Branické skály.
Abstrakt (anglicky)
   Geological and botanical importance of the Branické skály Nature Monument (Praha) and its recent condition
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014