Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Petr Neruda, Martin Oliva, Libuše Smolíková
Další názvy
    Geological and palaeopedological investigation at the archaeological locality Vedrovice Ia
Autor
    Havlíček, Pavel
    Neruda, Petr
    Oliva, Martin
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 109-111
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    jevy periglaciální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    lokalita archeologická
    mikromorfologie
    pedogeneze
    periglaciální jevy
    půda fosilní
    sedimentace eolická
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vedrovice (Znojmo)
Klíčové slovo
    24-34
    Archeologické
    Geologický
    Ia
    Ivančice
    Lokalitě
    Paleopedologický
    Vedrovice
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012