Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Souček, Miroslav Fajst, Petr Kratochvíl, Tamara Sidorinová
Autor
    Fajst, Miroslav
    Kratochvíl, Petr
    Sidorinová, Tamara
    Souček, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 77-78
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    amfibolit
    difrakce rentgenová
    fylit
    kamenivo přírodní
    orlicko-kladské krystalinikum
    proterozoikum
    rula
    svor
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Pěčín
    Souvlastní
Klíčové slovo
    14-14
    Díla
    Geologický
    Okolí
    Pěčín
    Petrologický
    Vodního
    Výzkum
    Žamberk
Abstrakt (česky)
   Petrografická charakteristika různých typů hornin orlického krystalinika z ložiska stavebního kamene Souvlastí. Závěry mikroskopického výzkumu jsou doplněny studiem vzorků na rentgenovém difraktografu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012