Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický výzkum Antarktického poloostrova
Další názvy
    Geological research on the Antarctic Peninsula
Autor
    Janoušek, Vojtěch
    Venera, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2013
Zdrojový dokument - monografie
    Antarktida
Poznámky
    Počet výtisků: 1000
Výraz tezauru
    Antarctic Peninsula, James Ross Island, geology, geochemistry, igneous petrology, structural geology
Klíčové slovo
    Antarktického
    Geologický
    Poloostrova
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Jedná se o první monografii o Antarktidě, do které jsme přispěli kapitolou o vybraných výsledcích výzkumů jednotek vyvřelých hornin antarktického poloostrova v oblasti přilehlé české polární základně J.G. Mendela a podniknutých v rámci expedic České geologické služby (ČGS).
Abstrakt (anglicky)
   Geological research on the Antarctic Peninsula
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014