Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
Autor
    Nekovařík, Č.
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi
Svazek/č.
    Roč. 14, -
Strany
    s. 242-249
Rok
    2001
Poznámky
    Projekt: GA205/99/1315, GA ČR
    Překlad názvu: Geological study of the gas-main excavations, part III. - Sedimentary structures in the Upper Cenomanian strata near Korycany (Bohemian Cretaceous Basin)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Concretions
    sedimentology
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    Cenomanu
    česká
    Geologický
    III
    Korycan
    Křídová
    Pánev
    Plynovodu
    Sedimentární
    Svrchního
    Textury
    Vrstvách
    Výkopů
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Konkrece vznikly patrně během rané diageneze a později byly lehce deformovány tlakem nadloží.
Abstrakt (anglicky)
   The concretions were probably formed during early diagenesis and later slightly deformed by pressure of the overlying beds.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012