Podrobnosti záznamu

Název
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Divinec, Peter Kotulák, Martin Rapčiak
Další názvy
    Structural geology of the Zlatá Baňa and its influence on the metallogenic processes
Autor
    Divinec, Lubomír
    Kotulák, Peter
    Rapčiak, Martin
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 53-55
Předmětová skupina
    andezit
    horniny žilné
    ložisko subvulkanické
    ložisko žilné
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy barevných kovů
    vulkanologie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Zlatá Baňa
Klíčové slovo
    Baňa
    Geologicko-štruktúrna
    Jej
    Ložiska
    Metalogenetické
    Procesy
    Stavba
    Vplyv
    Zlatá
Abstrakt (česky)
   Ložisko Zlatá Baňa se nachází v s. části Slánských vrchů, v centrální zóně složitého stratovulkánu. Spodní část stavby tvoří relikty ryolitového vulkánu, na kterém se akumulovaly produkty andeyitového stratovulkánu. V centrální části je andezitový komplex kupole nebo lakolit. Těmito horninami pronikají roje intruyívních těles, dajky, neky,štoky, silly, lakolity,složení dioritových porfirů. Rudní žíly a žilníky mají směr zhruba S-J, strmý úklon, délku maximálně 700 m, vertikální dosah až 500 m. Celková délka ložiska je 3 km. Podstatnou část výplně tvoří sulfidy : sfalerit, galenit, chalkopyrit, pyrit, antimonit, cinabaryt. Nejbohatší partie zrudnění jsou vázány na styk centrálního andezitového komplexu a intruyi dioritových porfyritů; jde o kontrastní prostředí s plastickou formou deformace v andezitech a křehkou deformací v intruzívech
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012