Podrobnosti záznamu

Název
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Bejšovec, Jan Trachtulec
Další názvy
    Geological-ecological signification SHP
Autor
    Bejšovec, Zdeněk
    Trachtulec, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj SHD
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    s. 41-50
Rok
    1995
Poznámky
    21 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Předmětová skupina
    energie geotermální
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    ochrana podzemní vody
    prameny podzemní vody
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Geologicko-ekologický
    Hnědouhelné
    Pánve
    Severočeské
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012