Podrobnosti záznamu

Název
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
Autor
    Adamovič, Jiří
    Cílek, Václav
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Pískovcový fenomén Českého ráje
Strany
    s. 245-286
Poznámky
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geological-geomorphological description of the Bohemian Paradise rock cities
    Rozsah: 42 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Cretaceous Basin
    geology
    geomorphology
    rock city
    sandstone
Klíčové slovo
    Českého
    Geologicko-geomorfologický
    Měst
    Popis
    Ráje
    Skalních
Abstrakt (česky)
   Každé z dvanáci sledovaných pískovcových skalních měst v Českém ráji vykazuje specifické geomorfologické rysy. To je způsobeno kombinací odlišné pískovcové litologie a typů cementace, odlišného stylu tektonické deformace, geomorfologické zralosti, různých mikroklimatických vlivů apod. Pestrost pozorovaných prvků reliéfu ještě zvyšují intruzivní a efuzivní tělesa bazaltoidů.
Abstrakt (anglicky)
   Each of the twelve sandstone rock cities of the Bohemian Paradise has its specific geomorphic features. This is caused by the combination of different sandstone lithologies and cementation patterns, styles of tectonic deformation, geomorphic maturity, different microclimates etc. Intrusive and effusive basaltic bodies yet enhance the complexity of the landforms observed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012