Podrobnosti záznamu

Název
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
Údaj o odpovědnosti
    Michal Hamet
Další názvy
    Geological and ore-deposit investigation near Jeřišno in the Železné hory hills
Autor
    Hamet, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 63-64
Rok
    1991
Předmětová skupina
    distribuce prvků
    ložiska rud
    moldanubikum
    prospekce aluviální
    šlichová prospekce
    tektonika regionální
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Jeřišno
Klíčové slovo
    Geologicko-ložiskový
    Horách
    Jeřišna
    Okolí
    Výzkum
    Železných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012