Podrobnosti záznamu

Název
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Pošmourný, Petr Rambousek
Autor
    Pošmourný, Karel, 1938-
    Rambousek, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 56-58
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    chrudimské paleozoikum
    ložisko hydrotermální
    metalogeneze
    nerudy
    průzkum ložiska
    vulkanoklastika
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Lukavice (Chrudim)
Klíčové slovo
    13-42
    13-44
    části
    Geologicko-ložiskový
    Hlinsko
    Horách
    Křídy
    Lukavické
    Pardubice
    Podloží
    Pokračování
    Skupiny
    Výzkum
    Železných
Abstrakt (česky)
   Východní část lukavické skupiny byla studována z hlediska výskytu ložisek nerostných surovin, s ohledem na pokračování metavulkanitů a rudonosných struktur pod křídovými sedimenty. Komplex metod zahrnoval geologické mapování, ložiskový výzkum, geofyziku a petrologii magmatitů i přeměněných hornin. Ložiskový výzkum ukázal mj. na perspektivnost nerudních surovin ve zkoumaném území, jako jsou alterované vulkanity u Lukavce, laterity u Vrbatova Kostelce a jílovce u Skutíčka.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012