Podrobnosti záznamu

Název
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
Údaj o odpovědnosti
    Marián Putiš
Autor
    Putiš, Marián
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
Strany
    s. 50
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Klíčové slovo
    Geologicko-tektonické
    Hole
    Inovca
    Kráľovej
    Kryštalinika
    Pomery
    Povážského
    Predtriasových
    útvarov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 4. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014