Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
Autor
    Cílek, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
Strany
    s. 81-87
Poznámky
    Překlad názvu: Geology, geomorphology and natural conditions of the Palaeolitic site Tma in Koněprusy Area
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Geologie
    Geomorfologie
    Lokality
    Paleolitické
    Poměry
    Přírodní
    Tmaň
Abstrakt (česky)
   Cílem práce je podat geologickou charakteristiku lokality s důrazem na pokus o rekonstrukci paleogeomorfologické situace v době paleolitického využívání lokality, tj. pravděpodobně ve starší fázi středního paleolitu.
Abstrakt (anglicky)
   The archaeological research was carried in Tmaňská ostrožna site on the place where new cement plant was several times projected. Several hundreds of boreholes as part of the building project were drilled in this small area so the detailed description of the Quaternary sediments can be given.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012